چهار نگهبان باغ وحش لانگتامابوهای تایلند با غل و زنجیر کردن ببرها آنها را به میان مردم می آورند. یکی از نگهبانان پس از کشیدن ببر روی زمین، با مشت به صورت آن می کوبد. این باغ وحش که در معبد تایلند قرار دارد از بیش از 100 ببر نگهداری می کند.

حجم ویدیو: 1.31M | مدت زمان ویدیو: 00:00:00


خبرهای تصادفی

ارسال نظر