رکنا: هشت پاهای جزیره خارک که در زبان محلی به خستاک معروف هستند برای خوراک به دست غواصان شکار می‌شوند.

غواصان با نفوذ به عمق آب و محل زندگی این هشت پاها آنها را شکار می‌کنند تا پس از پختن، گوشت آنها را بخورند. همین اقدام می‌تواند نسل این هشت پاها را به سمت انقراض پیش ببرد.

خبرهای تصادفی

ارسال نظر