چهره ها کدخبر: 856 ارسال پرینت 5

رکنا: رضا شفیعی جم بازیگر طنز تلویزیون و سینما با انتشار این عکس نوشت:

آخراى آموزشى سربازى، اولى سمت چپ پوکیده بودمارسال نظر