خبر ویژه اقتصادی

  • اقتصادی

    رکنا: سخنگوی دولت در نشست خبری خاطرنشان کرد: مردم با تومان زندگی می‌کنند برخی می‌گویند این امر تورم‌زا است، خیر نیست.…