رکنا: برخورد خودروی سواری با تیر برق مرگ پسر جوان را رقم زد.

مهمترین عناوین حوادث