رکنا: راننده حواس پرت، بخاطر بی احتیاطی و به خطر انداختن جان یک نوزاد، مورد ضرب و شتم پدر کودک قرار گرفت.

مهمترین عناوین حوادث