رکنا: برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک وانت که بار هندوانه داشت جاده را هندوانه ای کرد!

مهمترین عناوین حوادث