گفتگو با خانواده شهید علی مستوفی

رکنا: سر و صورتش حسابی دود گرفته بود با این حال نفس نفس می‌زد و می‌خواست دستگاه تنفسی‌اش را تعویض کند. پله‌ها را دو تا…

مهمترین عناوین حوادث