حمزه فرهادی اولین خلبان ایرباس جدید:

رکنا: برای نخستین بار کمپانی ایرباس را از نزدیک دیدم. اتفاق جالبی که آنجا رخ داد مواجهه با چند نخبه ایرانی بود که به…

مهمترین عناوین راه و ساختمان