رکنا: بمب دومین ساخته سینمایی پیمان معادی که مدتی است فیلمبرداری آن آغاز شده است.

مهمترین عناوین رک آرت