رکنا: خودروی امیر ارسلان مطهری در محور شریف آباد به پاکدشت واژگون شد و وی راهی بیمارستان شد.

مهمترین عناوین رک اسپورت