رکنا: مان کائور ، پیرزن ١٠١ ساله‌ هندی توانست در مسابقه دوی ١٠٠ متر سالمندان جهان مدال طلا کسب کند. او ١٠٠ متر را در…

مهمترین عناوین رک اسپورت