رکنا: یک کارشناس «زبان بدن» با تحلیل رفتارهای دونالد ترامپ با همسرش ملانیا در انظار عمومی از برخی از زوایای شخصیت رئیس…

مهمترین عناوین فرهنگی + سیاسی