لحظه به لحظه فاجعه پلاسکو:

رکنا: دادستان کل کشور گفت: قرار شد دادستان تهران شعبه خاصی را مستقر کند و تمام مسایل حقوقی آن در همین جا پیگیری شود و…

مهمترین عناوین قوه قضاییه