رکنا: خانمی ‌هستم ‌36 ساله. ‌برای‌ دومین‌ بار ‌ازدواج کردم. ‌همسرم ‌از‌ همسر ‌اولش ‌یک‌ پسر دارد.‌

مهمترین عناوین زندگی