رکنا: حمید فرخ نژاد در صفحه اینستاگرامش اظهار کرد که برای کارگردان «خوب، بد، جلف» دلتنگ شده است.

مهمترین عناوین هنری