رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان:

رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان: محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد.

مهمترین عناوین هنری