رکنا: لیام پسر وحید طالب لو دو شب قبل در آمریکا به دنیا آمد.

مهمترین عناوین ورزشی