رکنا: در آستانه دربی پایتخت فرزند هادی نوروزی به یاد پدرش در اینستاگرام تصویری را به اشتراک گذاشت.

مهمترین عناوین ورزشی