رکنا: داریل کاتز مرد ۵۵ ساله با پنج و نیم میلیارد دلار ثروت دوازدهمین فرد ثروتمند کاناداست. او دکترای فلسفه حقوق دارد…

مهمترین عناوین پرونده