لحظه به لحظه فاجعه پلاسکو:

رکنا: خاک برداری پلاسکو حداقل 72 ساعت به طول خواهد انجامید.

مهمترین عناوین پلیس