معاون فناوری سازمان تامین اجتماعی:

رکنا: معاون فناوری سازمان تامین اجتماعی گفت: بودجه ۸۳ هزار میلیارد تومانی این سازمان در سال ۹۶ که معادل یک سوم بودجه…

مهمترین عناوین کار و اشتغال