رکنا: رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال فراگیر و روستایی خبر داد.

مهمترین عناوین کار و اشتغال