رکنا: نیک برانت نام عکاسی است که با سفر به دریاچه مرگ این تصاویر را به ثبت رسانده است.

مهمترین عناوین گالری