رکـنا : خانمی هستم 40 ساله که از شوهر سابقم فرزند دختری دارم که نزد پدرش زندگی می‌کند.

با توجه به اینکه من ازدواج مجدد کرده‌ام، می‌خواهم کلا اسم فرزند اولم از شناسنامه‌ام پاک شده و چیزی وجود نداشته باشد که بعدا ادعایی از جانب او برای ارث نباشد، چون اصولا دوست ندارم که نامی از او در شناسنامه‌ام باشد و نه ارثی ببرد، راهی دارد؟ راهنمایی‌ام کنید.

دخترتان فرزند قانونی و شرعی شماست و این امکان وجود ندارد که اسم وی را از شناسنامه‌تان حذف کنید، وی فرزند و وارث قانونی شماست.

خبرهای تصادفی

ارسال نظر