رکنا: بدنبال سقوط یک بالگرد می‌-۸ در شمال غرب سیبری، ۱۹ نفر کشته شدند.

مهمترین عناوین حوادث