رکنا: براثر برخورد یک دستگاه تانکر با وانت نیسان امروز درکیلومتر ۳۰ مشهد-نیشابور آزادراه سردارشهید شوشتری دونفر دردم…

مهمترین عناوین سانحه