رییس پلیس تهران عنوان کرد:

رکنا: رئیس پلیس تهران گفت: امسال 1600 سارق به عنف از سوی پلیس در پایتخت شناسایی و دستگیر شدند.

مهمترین عناوین پلیس