داماد

  • دادیار مهدی صفریان : اوایل روزهای کاری در دادسرای ناحیه 2 تهران بود که پرونده جالبی روی میزم قرار گرفت.پرونده به این صورت بود که زن و مردی جوان که بتازگی با هم ازدواج کرده بودند دچار اختلافاتی شده و زن برای اجرای طرح انفاق به دادسرای ناحیه 2 شکایت کرده بود.وقتی پرونده را برای بررسی باز کردم، متوجه شدم این زوج به دادگاه خانوا ده‌ نیز رفته‌اند، حتی زن جوان مهریه‌اش را هم به اجرا گذاشته است.

  • دادیار مهدی صفریان : اوایل روزهای کاری در دادسرای ناحیه 2 تهران بود که پرونده جالبی روی میزم قرار گرفت.پرونده به این صورت بود که زن و مردی جوان که بتازگی با هم ازدواج کرده بودند دچار اختلافاتی شده و زن برای اجرای طرح انفاق به دادسرای ناحیه 2 شکایت کرده بود.وقتی پرونده را برای بررسی باز کردم، متوجه شدم این زوج به دادگاه خانوا ده‌ نیز رفته‌اند، حتی زن جوان مهریه‌اش را هم به اجرا گذاشته است.

  • رکنا: ... این زن که نامش فاش نشده بعد از تصادف به بیمارستانی در کازابلانکا منتقل شده که در آنجا به تشخیص پزشک معالج احتمال زنده بودن وی ضعیف اعلام شده بوده است. همسر این زن که سفری 4 ساعته به روستای کوهستانی کوچک خود داشته در راه بازگشت با خبر فوت همسرش مواجه شده است...

  • رکنا: داماد کینه‌ توز که 13 سال قبل با همدستی مادرزنش، سناریوی قتل پدرزن خود را طراحی و اجرا کرده بود به قصاص محکوم شد. اما درست زمانی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت با پرداخت 140 میلیون تومان به همسرش (دختر مقتول) توانست رضایت او را جلب کند و از مرگ بگریزد.

  • این واقعه در سال 95 خبر ساز شد

    رکنا: این خبر هم مربوط به عروسی می‌شود، اما این بار نه دزدی در کار بود و نه دستگیری، خدا را شکر آقای داماد آنقدر دستش به دهانش می‌رسید که حکایت مایه‌داری و پولدار شدنش نقل محافل شد. آقا داماد بندرعباسی در شب عروسی‌اش آنقدر شاباش جمع کرد که نمی‌توانست آنها را حتی پارو کند.

  • رکنا: داماد کینه‌ توز که 13 سال قبل با همدستی مادرزنش، سناریوی قتل پدرزن خود را طراحی و اجرا کرده بود به قصاص محکوم شد. اما درست زمانی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت با پرداخت 140 میلیون تومان به همسرش (دختر مقتول) توانست رضایت او را جلب کند و از مرگ بگریزد.