• زن ٥٨ ساله زير عمل جراحي ساكشن به كام مرگ فرو رفت.

خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

زندگی

رکنا: مرد ۹۲ ساله نیجریه‌ای که با بیش از ۱۰۰ زن ازدواج کرده شایعه فوتش را تکذیب کرد و گفت: برنامه‌ام این است که باز هم…