خبرهایی که ممکن است از دست داده باشید

رک مک

رکنا: خانم "مانگلی موندا" دختر 18 ساله است که در روستایی در شرق هند زندگی می کند. نشریه "The Daily Mirror " با انتشار…